Phòng tiệc Đông Sơn


Phòng tiệc Đông Sơn rộng dến 800m2 là địa điểm lý tưởng để tổ chức yến tiệc, tiệc cưới với sức chứa 700 khách. 

Sức chứa: 700 khách
Vị trí: Tầng 3
Giờ mở cửa : 06:00-22:00

TOP